Διημερίδα:
Γνωρίζοντας τις Μαθησιακές Δυσκολίες

Μια Διεπιστημονική Προσέγγιση

Συμμετοχή σε 4 εργαστήρια της επιλογής σας

 • Τιμή: 70 ευρώ
 • Εργαστήρια:
  1.Αλεξάνδρου Στράτος, Εργοθεραπευτής S.I.
  Γραφή: Η εξέλιξη των ικανοτήτων από την οπτικογραφοκινητικότητα στο γραπτό λόγο
  2.Dr. Κόκοτας Βασίλης, BSc, DOptom, DHP
  Η χρήση ερωτηματολογίου για την εμπλοκή οπτικών δυσκολιών στην σχολική απόδοση
  3.Βουρλιόγκα Βασιλική, Ψυχολόγος
  Συναισθηματικές δυσκολίες στις ειδικές μαθησιακές διαταραχές και τρόποι υποστήριξης
  4. Μαρτίνης Ιωάννης ,Λογοθεραπευτής, MSc., CEFS, CSFT
  Cluttering και γλωσσική λειτουργία
Write your awesome label here.