Διημερίδα:
Γνωρίζοντας τις Μαθησιακές Δυσκολίες

Μια Διεπιστημονική Προσέγγιση

Συμμετοχή σε 2 εργαστήρια της επιλογής σας

 • Τιμή: 45 ευρώ
 • Εργαστήρια:
  1.Αλεξάνδρου Στράτος, Εργοθεραπευτής S.I.
  Γραφή: Η εξέλιξη των ικανοτήτων από την οπτικογραφοκινητικότητα στο γραπτό λόγο
  2.Dr. Κόκοτας Βασίλης, BSc, DOptom, DHP
  Η χρήση ερωτηματολογίου για την εμπλοκή οπτικών δυσκολιών στην σχολική απόδοση
  3.Βουρλιόγκα Βασιλική, Ψυχολόγος
  Συναισθηματικές δυσκολίες στις ειδικές μαθησιακές διαταραχές και τρόποι υποστήριξης

  4. Μαρτίνης Ιωάννης ,
  Λογοθεραπευτής, MSc., CEFS, CSFT

  Cluttering και γλωσσική λειτουργία
Write your awesome label here.