Φυσιολογική Δυσροή & Τραυλισμός
Χαρακτηριστικά & Διάκριση συμπτωματολογίας, Προτάσεις υποστήριξης στο προ-σχολικό πλαίσιο

Εισηγητής:
Μαρτίνης Γιάννης
Λογοθεραπευτής, MSc., CEFS, CSFT

  • Ενότητες: 2
  • Διάρκεια: 55 λεπτά
  • Τιμή: 20 ευρώ
Write your awesome label here.
Drag to resize
Write your awesome label here.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

Μαρτίνης Γιάννης

Λογοθεραπευτής, MSc., CEFS, CSFT
λιγα λογια για τον ομιλητη:
Πρόκειται για εξειδικευμένο θεραπευτή ροής ομιλίας (CEFS), πιστοποιημένο θεραπευτή Solution Focused Brief Therapy και εγκεκριμένο κλινικό επόπτη (ECSF). Μεταφράζει/εκδίδει επιστημονικά έργα και διοργανώνει εξειδικευμένα επιστημονικά σεμινάρια. Δραστηριοποιείται κλινικά στην Αθήνα όπου διευθύνει πολυδύναμη διεπιστημονική ομάδα. 
Created with